Onze Expertise

Brein | Gedrag | Organisatie

Alles wat we doen en zijn, begint in ons brein

Binnen Cheprion BV beschikken we over specialistische kennis op 3 terreinen, die veel meer met elkaar verweven zijn dan men meestal beseft: het menselijk brein, gedrag, en organisatorische processen.

 

Onze kennis van het brein stelt ons in staat om bijvoorbeeld door middel van neuromarketing-technieken de meest effectieve strategieën te bepalen, om met behulp van een Stress-reactiviteitsscan© overbelastingsfactoren objectief in kaart te brengen, en via neurotraining vaardigheden bij mensen op te helpen bouwen (zoals bij topsporters) waarvan zij zelf niet eens weten dat ze mogelijk zijn.

Onze kennis van gedrag stelt ons in staat om analyses te maken en strategische voorspellingen te doen, zowel van marktontwikkelingen als van interne bedrijfsmatige processen.
Ook kunnen we hierdoor met een hele hoge mate van precisie die factoren lokaliseren die doorslaggevend zijn om bijvoorbeeld ontwikkeltrajecten te laten slagen – in individuen, teams, of in complete organisaties.

Onze kennis van organisaties heeft het ons mogelijk gemaakt om inmiddels al meer dan 20 jaar hoogwaardig en gespecialiseerd advies te geven aan een breed spectrum van uiteenlopende klanten. Variërend van overheidsinstellingen zoals gemeenten en ministeries, nutsorganisaties zoals de politie en zorgverleners, en commerciële bedrijven die variëren van MKB tot multinationals.
Omdat een deel van onze diensten vertrouwelijk zijn, staan niet al onze klanten op ons bedrijfs-CV vermeld.