Algemene voorwaarden

Cheprion BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor keuzes, acties en / of het achterwege laten van daarvan die personen en / of organisaties maken of verrichten naar aanleiding van met medewerkers van Cheprion BV gevoerde gesprekken, trajecten of verkregen informatie. Iedere keuze en / of handeling blijft uitsluitend de verantwoordelijkheid van de betreffende cliƫnt en / of cliƫntorganisatie.
Handelingen / leveranties geschieden conform onze handelsvoorwaarden dewelke op aanvraag worden toegezonden. Het Nederlands Recht is van toepassing.

Onze volledige Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam, en kunnen op aanvraag worden toegezonden.